Bjørk Boye Busch - Processtyrings side
Denne side indeholder en oversigt materiale til processtyring.
Materiale som jeg er forfatter til må anvendes på Tietgen Skolen efter aftale.
Øvrige må gerne henvende sig hvis de ønsker, at anvende det til deres undervisning (betingelsen er normalt blot feeddback).

 

Sidst opdateret den
29.01.2015


hjemmeside · mail
prstbog2_2004print.pdf Processtyring - Styringsteori - Reguleringsteori.
Note på 136 sider - Forfatter: Bjørk Boye Busch (bjbu)
PRST_PROG_SOURCE.zip Kildetekst for diverse programmer (pascal)
opstillinger1
opstillinger2
Billeder og film af øvelsesopstillinger
prstuds.zip Beskrivelse af processtyrings udstyr - herunder nogle af nedenstående programmer.
Forfatter: Bjørk Boye Busch
portfig.zip
gramopst.zip
Diagrammer over seriel og parallel porten
Diagram for opstilling af system med grammofon
pranlag.zip Program til simulering af transportbånd - til styring fra anden PC via seriel port med fuld krydskoblet nul-modem kabel.
prstview.zip Program til grafisk dataopsamling fra porte.
En slags datascope til lego- og standard porte.
Programmet kan opsamle og sende fra lego-port, seriel port og parallel port.
Data vises grafisk - der kan illustreres såvel pulskode som frekvens modulering.
Programmet kan køre under både DOS og windows
Forfatter: Bjørk Boye Busch
regulsys.zip Program til demonstration og eksperimentering med forskellige former for procestyper, controlertyper (PID) og reguleringssystemer.
Programmet viser systemerne grafisk og gør det muligt at afprøve forskellige med forskellige styringsparametre og få direkte grafisk feedback.
Programmet kan arbejde med macroer og der medfølger demo-macroer
Der medfølger unit til pascal så programmet kan udvides med egne controlere
Forfatter: Bjørk Boye Busch
plotter.zip Plotter-simulator.
Programmet simulerer en plotter med 2 analoge motorer og 2 positionsmålere.
Programmet kan styres fra en anden PC via 2 parallelle porte med interlink kabel og 1 seriel port med fuld krydskoblet nul-modem kabel.
Forfatter: Bjørk Boye Busch
simmaal.zip Program som kan simmulere dataopsamling fra f.eks lego-optiske skiver.
Programmet kan vise forskellen mellem måling af skift med fast tidsopdeling og måling af tid mellem skift.
multimet.zip Programmel til simulering af multimeter med Rs232 port
Simuleringsprogrammet kan køre på selvstændig PC og fungerer som skolens multimeter.
Forfatter: Bjørk Boye Busch
Desuden programmer som fulgte med multimeteret. Denne software må kun anvendes i forbindelse med brugen af multimeteret på Tielgen Skolen
teorieks.zip Kildetekst til programeksempler fra
kompendiet: Processtyring Styringsteori. Forfatter: Bjørk Boye Busch
lpolydiv.zip Program til polynomisk division
Programmet kan anvendes til at beregne en række samles på et udtyk opstillet med backward-operatoren.
Programmet danner dels data, som kan bruges til rod-analyse i "eureka the solver" og dels sampleværdier, som kan dels kan anvendes direkte og dels importeres i et regneark og vises grafisk her.
prstopg.zip Opgave- / øvelsessamling til processtyring.
prstobl.zip Oplæg til obligatoriske opgaver i processtyring
testpar.zip Program til test af parallelport og parallel-link kabel
minilab.zip Programmer til PC-minilab fra Circuit design (medfølgende software)
Softwaren må kun anvendes i forbindelse med brugen af PC-minilab på Tielgen Skolen
interupt.zip Eksempler på overtagelse af interrupt fra pascal programmer.
Eksemplerne omfatter både serielle og parallelle porte.
timer.zip 2 stk. Timerunit's som kan anvendes til timerstyring
Den anvender PC' ens indbyggede timer og den anden danner en timer ved brug af en seriel-port. Den sidste giver en ekstra mulighed og indebærer ikke at man risikerer at "hænge" tastaturet, så man ikke kan komme til at afbryde sit program.
rs232.zip Program med kildetekst som kan anvendes til f.eks. test af den serielle port.
Programmet kan vise status på 2 serielle porte samtidig. Det kan anvendes til chat og kan bruges som simpel tty-terminal til kontrol af en anden PC i DOS-mode.
Programmet er oprindelig udviklet som en test og indeholder en del kode som ikke mere bruges - men her er det til inspiration.
tpu-bp70.zip En række af de units der er stillet til rådighed i de øvrige "pakker" er her oversat til Borland Pascal 7.0 (de er ellers typisk i turbo pascal 5.0)
workshop.zip Indeholder programmer som har været anvendt i forbindelse med "Åben hus - workshop's " på Tietgen Skolen
blogdemo.zip Demoudgave af processtyringssproget BLOG
ewbdemo.zip

ewbeks.zip

Demoudgave af electric workbench - et system til design af kredsløb. Der er 2 programmer som kan simulere henholdvis analoge og digitale kredsløb
Eksempler på kredsløb til electric workbench
planer.zip Mine tidligere undervisningsplaner og litteraturhenvisninger
planfo99.zip Undervisningsplaner og litteraturhenvisninger for foråret 1999

C#, Csharp, C Sharp, C++, C plus plus, java, programmering, systemudvikling, software konstruktion, software developement, datamatiker, maskinarkitektur, processtyring, reguleringsteori, PID, assembler, .NET, ASP.NET, Java mobile, j2me, PDA, Bjørk Busch, Bjørk Boye Busch, Bjoerk, Bjork, xn--bjrk-hr, xn--bjrks-wua, Bjørks, Bjoerks, Bjorks
http://bjbu.dk, http://bjbu.net, http://bjbu.eu, http://bjrk.net, http://bjrk.eu, http://bjrk.info, http://bjørk.net, http://xn--bjrk-hr.net, http://bjørks.com, http://xn--bjrks-wua.com, http://bjørks.net, http://xn--bjrks-wua.net http://bjørks.dk, http://xn--bjrks-wua.dk http://bjoerks.com, http://bjoerks.net, http://bjoerks.info,
http://www.bjbu.dk, http://www.bjbu.net, http://www.bjbu.eu, http://www.bjrk.net, http://www.bjrk.eu, http://www.bjrk.info, http://www.bjørk.net, http://www.xn--bjrk-hr.net, http://www.bjørks.com, http://www.xn--bjrks-wua.com, http://www.bjørks.net, http://www.xn--bjrks-wua.net http://www.bjørks.dk, http://www.xn--bjrks-wua.dk http://www.bjoerks.com, http://www.bjoerks.net, http://www.bjoerks.info,